Leasingkontrakt

  Det er ganske enkelt at indgå en leasingaftale for dig som kunde og for din leverandør. Det er dog nødvendigt, at visse formaliteter er på plads. Nedenfor finder du en oversigt over trinnene til en leasingaftale.

Forespørgsel

  Du kontakter os, eller du kan bede din leverandør om at kontakte os med en forespørgsel om leasing. Det meste kan afklares over telefonen, men vi tager gerne et møde med dig for at afdække behov og få de nødvendige oplysninger om din virksomhed.

  For at kunne foretage den bedst mulige kreditvurdering, er det vigtigt, at vi har tilstrækkelig med information om virksomhedens økonomi (fx seneste tilgængelige regnskaber), og om det, der skal leases. Regnskaberne bør som regel ikke være ældre end seks måneder. Virksomhedens soliditet vurderes op imod den ønskede leasing. Hvis risikoen vurderes til at være høj, vil vi bede om mere sikkerhed (f.eks. garantier fra virksomhedens ejere).

  Når en leasingforespørgsel er accepteret, udarbejdes en leasingaftale. Leasingaftalen skal accepteres, og skal returneres inden for givent tidspunkt, for at betingelserne er gældende.

  For at der er indgået en gyldig leasingaftale, skal leasingaftalen underskrives. Der skal vedlægges kopi af legitimation (fx virksomhedens tegningsblanket) for at verificere underskriften. Udstyret må ikke overleveres, før leasingaftalen er underskrevet og returneret, da den markerer den formelle aftaleindgåelse.

  Når leasingaftalen er underskrevet og returneret, kan levering af udstyr fra leverandør til kunde finde sted. Levering må ikke ske, før ovennævnte er på plads.

  Når udstyret, som skal leases, er leveret, skal kunden umiddelbart kontrollere, at alt er i den aftalte stand. Leverandøren sender fakturaen til os. Forudsat, at udstyret er i aftalt stand, skal kunden umiddelbart underskrive og returnere godkendelsen om levering til os. Dette skal være i orden, før vi udbetaler det fakturerede udstyr.

  Når udstyret er leveret til kunden, og denne har underskrevet godkendelsen om levering, kan vi betale leverandøren.

Opstart af leasingaftale

  Når alle foregående formaliteter er i orden, etablerer vi den endelige leasingaftale og påbegynder fakturering af leasingydelser i henhold til aftalte betalingsterminer og øvrige betingelser. Leasingaftalen løber frem til udløb af aftalt leasingperiode (typisk 3-5 år), hvis kunden ikke foretager ændringer undervejs.

  For at sikre udstyret mod tyveri, brand og andre skader skal det forsikresKunden betaler alle driftsomkostninger på det leasede udstyr herunder også forsikring.

PAMA LEASING A/S. Søren Nymarks Vej 25, 8270 Højbjerg. Tlf: 86 92 78 99.  info@pamaleasing.dk. CVR: 10413095